MIQUELPINTÓ

Añadir un título

IDEA / CONCEPTE

ESTRATÈGIA

REALITZACIÓ

MERCAT / USUARI

Añadir un título

IDEA/CONCEPTE

ESTRATÈGIA

REALITZACIÓ

MERCAT/USUARI

PERSONES

La millor selecció és la que permet evolucionar sobre l'experiència i la formació continua, ja que aportarà propostes i solucions abans i després de localitzar el problema.

IDEES

L'equip de treball expert genera bones idees observant el mercat, si l'entrenament és l'adequat i l'ambient és dinàmic. L'empresa que té valor, és la que cuida a la seva gent.

RECURSOS

Part del resultat depèn de la utilització dels recursos propis, com generar-ne i mantenir-ne forma part de la cultura d'empresa i els professionals que prenen decisions de present i futur.

ESTRATÈGIA

La feina d'encaixar en mig de l'oferta i la demanda és un "art" força sofisticat que depèn en molts casos de com s'analitzen els indicadors, l'objectiu d'optimitzar els recursos i inversions provoca l'èxit.

PERSONES + IDEES + RECURSOS + ESTRATÈGIA = RESULTAT

La vocació en el món de l’empresa té el seu inici al 1.980 sense interrupció fins ara, on s’han combinat des de l’activitat docent (TEORIA) a l’aplicació a les empreses (PRAXI), més de 160 empreses ha permès aprendre i corregir les formes de treballar en els diferents sectors tractats.

La línia troncal de treball sempre ha sigut recolzar a la/les persones que prenen les decisions, com generalista/especialista (Marketing Intern, extern i industrial) ha sigut molt interessant viatjar en el temps i la història de les empreses per entendre les raons de l’èxit, preparant a tota l’estructura des del dia a dia.

En aquest moment dins l’organigrama funcional, es contemplen dues actituds necessàries on invertir, la Directiva i l’Executiva evidenciant analíticament els punts forts i febles on treballar dins de l’activitat interna/externa.

La humanitat és immensa i magnífica!

ESTRATÈGIA

Per complir els objectius cal tenir el màxim de components lligats, la coherència del projecte, l'optimització dels recursos, la complicitat de l'equip i el pla de contingències. A més d'un seguiment planificat i ordenat.

MARKETING INT/EXT

Pensant en la teoria de l'equilibri, si es fa en paral·lel les dues accions, es pot multiplicar per dos el resultat o dividir per dos els costos. En tot cas és important analitzar tot el que està fet conscient/inconscientment.

MARKETING INDUSTRIAL

En aquest sector són conegudes les línies de producció, el fet de tractar "PROVEÏDORS + PRODUCCIÓ + CLIENTS + TERCERS" en la mateixa dimensió, aporta valors com la QUALITAT, SEGURETAT, EMPODERAMENT i SENSACIÓ DE FUTUR.

MENTORIA

No cal dir el que es te que fer. És millor contribuir a veure les possibilitats que no restin l'actitud i el carisma de qui pren les decisions. Automàticament el nivell professional de l'equip creix marcant l'estil de fer de l'empresa.

GESTIÓ COMERCIAL

La suma de TÈCNICA + PLANIFICACIÓ + EXPERIÈNCIA sempre han donat bon resultat, cal recordar que el client no és del venedor ni de l'empresa. El client és del client!!!, i cada contacte és una nova situació.

Trajectòria empresarial des de 1985

Tenim experiència en sectors diversos:
FORMACIÓ | AUTOMOCIÓ | SANITAT | TRANSPORTS | COMERCIALITZADORES | AUTOMATISMES INDUSTRIALS SERVEIS INSTAL·LADORS INDUSTRIALS | CONSTRUCCIÓ | EDITORIAL | PUBLICITAT

tvgirona

EMPRESA X TOTS

És un programa creat en el 2011 pensat perquè totes les persones que treballin en el seu projecte o de tercers, tinguin una visió 360° del món empresarial amb la realitat necessària, sense influències o tendències que no siguin les seves.
L’objectiu es obrir les mires per animar a iniciar o mantenir totes aquelles inquietuds que millorin la qualitat de vida de la societat des de tots els angles possibles.

Miquel Pintó – DIRECTOR

mpinto@33d6ms.com

629 31 65 65

MIQUELPINTÓ